En iyi 8 görevi kötüye kullanma suçu

Aşağıda konuyla ilgili en iyi bilgiler ve bilgiler yer almaktadır görevi kötüye kullanma suçu Ekibin nuthuy.com kendisi tarafından derlenmiş ve sentezlenmiştir gibi diğer ilgili konularla birlikte: TCK 155, Tck mevzuat, Zimmet suçu, Güveni kötüye kullanma bulmaca.

görevi kötüye kullanma suçu

Anahtar kelime için resim: görevi kötüye kullanma suçu

Hakkında en popüler makaleler görevi kötüye kullanma suçu

TCK Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma Suçu – Avukat Baran …

 • Yazar: barandogan.av.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (37979 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler TCK Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma Suçu – Avukat Baran … Görevi kötüye kullanma suçu, genel, tali ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın başka bir suçu oluşturmadığı …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, görevin gereklerine aykırı davranışın mutlaka icrai davranış olması gerekmemektedir. Görevin gereklerine aykırı davranışın, ihmalî bir hareket olması hâlinde de, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir. Görevi kötüye kullanma suçunun icrai veya i…

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK 257) – Mıhcı …

 • Yazar: mihci.av.tr

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (16040 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK 257) – Mıhcı … Görevi kötüye kullanma suçu, kamu memurunun kendisine verilen görevin gereklerine aykırı hareket etmesini konu edinir. Görevi kötüye kullanma TCK 257 …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Görevi kötüye kullanma suçu, kamu memurunun kendisine verilen görevin gereklerine aykırı hareket etmesini konu edinir. Görevi kötüye kullanma TCK 257 düzenlemesinde yer alan bir suç tipidir. Esasen ikincil bir suç tipidir. Yani kamu memurunun görevin gereğine aykırı hareket etme fiili başka bir suç …

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – Avukat Serpil Çınar

 • Yazar: www.cinar.av.tr

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (9278 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası – Avukat Serpil Çınar Görevi kötüye kullanma suçu, kişinin görevi nedeniyle işlediği bir suç olduğundan soruşturma iznine tabi suçtur. Memurun ya da diğer kamu görevlilerin görevi …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar kısmında Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünün 257. maddesinde düzenlenmiştir. Kamu idaresine karşı işlenen bir suç olup görevi kötüye kullanma suçu ile korunmak istenen hukuki değer, kam…

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi Kötüye Kullanma Suçu – Or Hukuk

 • Yazar: or.av.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (36929 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi Kötüye Kullanma Suçu – Or Hukuk Görevi kötüye kullanma suçu, TCK’nın 257. Maddesinde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” arasında yer almaktadır.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Suça ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinde iki ayrı suç tipi düzenlenmiştir.  Bunlardan ilki  ‘görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçudur. İkincisi ise  ‘görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermek su…

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi kötüye kullanma – Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv …

 • Yazar: dspace.ankara.edu.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (37572 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi kötüye kullanma – Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv … Çalışma konumuz olan 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesinde düzenlenen “görevi kötüye kullanma” suçu da devletin kendisine duyulan güveni korumak ya da güven …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Ankara Üniversitesi – KDDB, 2020

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi Kötüye Kullanma *2022 Yargıtay Kararlarıyla

 • Yazar: leventsamgar.com

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (35021 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi Kötüye Kullanma *2022 Yargıtay Kararlarıyla Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç olması …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Görevi kötüye kullanma suçu özgü suçlardandır. Peki nedir bu özgü suçlar? Özgü suç belli niteliklere ve sıfatları haiz olanlar tarafından işlenebilen suçlardır. Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suç olması sebebiyle bir özgü suçtur. Görevi kötüye kullanma…

 • Kaynaktan alıntı:

GÖREV VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI – MEVZUAT …

 • Yazar: www.mevzuatdergisi.com

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (29877 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler GÖREV VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI – MEVZUAT … Görev ve yetkinin kötüye kullanılması kısaca çıkar sağlamada makam adını kullanması[1], memurun kanunlar … Görevi kötüye kullanma suçunun faili memurdur.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: G�rev ve yetkinin k�t�ye
  kullan�lmas� k�saca ��kar sa�lamada makam ad�n� kullanmas�[1], memurun kanunlar taraf�ndan
  belirlenen yetkisinin d���na ��karak ba�kalar�na zarar vermesi veya avantaj
  temin etmesidir[2].
  Memurlar�n g�revlerini k�t�ye kullanmalar� durumunda, kullanma bi�im ve
  derece…

 • Kaynaktan alıntı:

Görevi Kötüye Kullanma Nedir? Hangi Durumlarda Suç Sayılır?

 • Yazar: www.mgc.com.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (29497 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Görevi Kötüye Kullanma Nedir? Hangi Durumlarda Suç Sayılır? Görevi kötüye kullanma suçu nedir? Görevi kötüye kullanma suçu nasıl oluşur? Konuyla ilgili detayları ve cezai yaptırımlarını MGC açıkladı.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Görevi kötüye kullanma suçu nedir? Görevi kötüye kullanma suçu nasıl oluşur? Konuyla ilgili merak detayları ve cezai yaptırımlarını Özlem HAYALİOĞLU ve Zeynep KURUCA açıkladı.

 • Kaynaktan alıntı:

Çoklu okuma içeriği görevi kötüye kullanma suçu

İçerik

 • 1 Suistimal Suçu Nedir?
 • Suistimal için 2 Ceza
 • 2.1 Görevi kötüye kullanma cezası ertelenebilir mi?
 • TCK 257 suçunu oluşturan 3 unsur
 • 3.1 TCK’da hükmün ertelenmesi 2573.2 TCK’da hapis cezasının para cezasına çevrilmesi 257 3.3 Görevi kötüye kullanmaya teşebbüs ve bu fiilde bulunma 3.4 Mola ve suistimal şikayeti 3.5 Görevi kötüye kullanmanın kamu görevine etkileri 3.6 Suç avukatları bu ihlalde yardımcı olur
 • 4 Suistimal Suçlarına İlişkin Yargıtay Kararları

Kabahat Suçu nedir?

Görevi kötüye kullanma suçu, memurların kendilerine verilen görevlerin gereklerine aykırı davranışlarıyla ilgilidir. Görevi kötüye kullanma TCK 257’de bir suç türüdür. Esasen ikincil bir suçtur. Başka bir deyişle, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı davranışı başka bir suç teşkil ediyorsa, görevi kötüye kullanma nedeniyle ayrıca ceza verilmez. Başka bir deyişle, TCK 257 suçunun öncesinde zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet vb. suçlar.

TCK’nın 257. yazısını okumak istemiyorsanız doğrudan aşağıdaki konu ile ilgili detaylı bilgilerimize gidebilirsiniz.

TCK 257

TCK’nın 257. maddesinde suçların nasıl işlendiğine ilişkin üç tipik eylem öngörülmüştür. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bir memurun görev tanımında belirtilen görevin bir bölümünü tamamlamaması, yani görevin gereklerine aykırı davranması (TCK 257/1).
 • Memurlar görev tanımında belirtilen görevleri asla yapmazlar (TCK 257/2)
 • Memurlar görev tanımında ihmalkardır ve görevlerini zamanında tamamlamazlar (TCK 257/2)

Bu üç durum için kanunda ayrı cezalar öngörülmüştür. Yazımızda haksız fiil unsurlarını, cezaları ve yargılama süreci ile ilgili diğer önemli detayları açıkladık. Konu önemli hakları ve ağır yaptırımları kapsadığı için yazıları sırasıyla okumanızı tavsiye ederiz.

Yanlış yapma cezaları

TCK 257/1 sayılı Yönetmelikte yer alan görev gereklerine aykırı davranıştan dolayı serbestçe bağlayıcı hapis cezası beklenmektedir. Burada alt sınırı 6 ay, üst sınırı 2 yıl olan bir hapis cezası var. Bununla bağlantılı olarak adli para cezası uygulanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Görevini yerine getirmeyen veya ihmali, TCK 257/2’de belirtilen görevi ihmal eden memur hakkında da hapis cezası öngörülebilir, ancak hapis cezası birinci fıkradakinden daha hafiftir. Bu kapsamda TCK 257/2’nin cezası 3 aydan az, üstü 1 yıl hapis cezasıdır.

Suistimalin Cezası Durdurulur mu?

Cezanın ertelenmesi kararı, ancak belirli ceza hükümleri için geçerlidir. Buna göre fail bir süre gözetim altında tutulmakta ve 2 yıl ve daha az hapis cezası ile cezanın infazının ertelenmesine karar verilmektedir. Bu süre içinde bir kamu hizmeti yapması istenebilir veya bu süreyi iyi durumda geçirmesi istenebilir. Bu tamamen hakimin takdirindedir. Ayrıca hakimin bu aşamada sanığın suç işlemeyeceğine ikna olması gerekir. Bu durumda o kişiye tanınan denetim süresi sonunda “ceza çekilmiş” sayılır. TCK 257’ye ilişkin olarak yukarıdaki koşulların sağlanması halinde hükmün infazının ertelenmesine karar verilebilir.

Suçun Unsurları TCK 257

Suistimal herkesin işleyebileceği bir suç değildir. Özel yetki gerektirir, yani belirli bir suçtur. Bu itibarla TCK 257 suçunu ancak kamu görevlileri işleyebilir. Bu kanunla korunan hukuki değer, toplumun devletin işleyişine duyduğu güvendir. Bu nedenle bu suçun mağdurları toplumu oluşturan tüm bireyler olarak kabul edilmektedir.

Kabahat suçu için ihtiyari olarak belirtilen fiillerin yapılması suçun tamamlanması için yeterli değildir. Yani bir kamu görevlisinin TCK 257’den cezalandırılabilmesi için çeşitli sonuçlar arandı. Buna göre 3 seçimlik eylem için de açıklanan sonuçlar şöyle;

 • İnsanlara zararı yok
 • halka zarar
 • Herkese haksız avantaj sağlamak

Bir kamu görevlisinin tipik eylemi bu üç sonuçtan birine neden olmazsa, görevi kötüye kullanmaktan dolayı cezalandırılamaz. Bu nedenle her özel durumda bireyler mağdur mu oldu, kamu zarar gördü mü, haksız bir şekilde yararlanıldı mı gibi sorulara yanıt aranmaktadır. .

Bu suçun manevi unsuru kasıttır. Kanunda bu suçun taksirle işlenebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca TCK 257’nin ihmal nedeniyle suç işleyebilmesi de gündelik hayatın akışına aykırıdır. Ayrıca failde özel bir kastın varlığı aranmaz. Başka bir deyişle, katilin amacı önemli değil. Kişinin suçun hukuki tanımında belirtilen fiilleri bilinçli olarak yerine getirmesi suç teşkil etmesi için yeterli kabul edilir.

257 Ceza Kanununda hükmün yayımlanmasının ertelenmesi

Yukarıda açıkladığımız cezanın ertelenmesi kurumu ile yargılamanın ertelenmesi kurumu birbirine çok benzer. HAGB’nin kararı 2 yıl veya daha az hapis cezasıyla da sorgulanabilir. Beş yıllık bir denetim süresine tabidir ve bu sürenin gerektiği gibi geçmesi halinde kişi hiç suç işlememiş sayılır. Ancak bu süre içinde kasten suç işlerse her iki ceza birlikte infaz olunur. HAGB kararının verilebilmesi için kişinin karara katılması ve hakimin denetim süresinin iyi hallere ayrılacağına inanması gerekir. Haksızlığa karşı alınan cezanın yukarıdaki şartları sağlaması halinde HAGB tarafından karar verilebilir.

TCK 257’de hapis cezasının para cezasına çevrilmesi

Yargılama sonucunda verilen hapis cezasının belirli koşullarda adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Yetkiyi kötüye kullanmanın bilerek yapılabileceğini, ihmalle yapılamayacağını yukarıda belirtmiştik. Burada kasten suç cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için 1 yıl veya daha az hapis cezası verilmesi gerekiyor. Suça karşı suçta bu şartların sağlanması halinde hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Ayrıca, hapis cezalarının adli para cezasına çevrildiği düzenlemelerde, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasına yönelik tesisler işletilemez. Başka bir deyişle, kişi aleyhine verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildiğinde, cezanın ertelenmesi veya bu hükme ilişkin HAGB’nin talep edilmesi mümkün değildir.

Görevi kötüye kullanma nedeniyle verilen cezalar bu kapsamda ertelenemez ve HAGB kararına konu olamaz. Aslında hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı, sanığın cezasının adli para cezasına çevrilmesinden daha faydalıdır.

Denenmiş ve dahil edilmiş ofis kötüye kullanımı

Kasıtlı suç, bir failin bir suçu işlemek için uygun eylemleri başlattığı, ancak kendi kontrolü dışındaki nedenlerle kasıtlı olarak suçu işleyemediği ve sonuçların ilgili olmadığı bir durumdur. Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde düzenleyici bir alan bulmaya yönelik girişimler, failin cezalandırılmasını gerektiren bir durumdur. Ancak tamamlanmış suç olarak kabul edilen bir ceza yoktur.

TCK 257 gibi diğer suçlara göre cezası nispeten düşük olan suçlarda ¼’den ¾’e indirilmesi olayın özelliğine bağlıdır. Suç işlenip işlenmeyeceği konusu yargı ve doktrin çevrelerinde tartışılmaktadır. Ancak, özel durumun niteliği işletmenin var olduğunu gösteriyorsa, bu savunma yapılabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi TCK 257 suçu özel bir polis teşkilatı gerektiren özel bir suçtur. Bu, bu suçun ancak bir devlet görevlisi tarafından işlenebileceği anlamına gelir. Bu bağlamda herkes bu suça fail olarak katılamaz. Ancak, bu suça karışan diğer tüm devlet yetkilileri, failler olarak sorumlu tutulabilir. Kamu görevlisi olmayan görevliler, kışkırtma veya yardım etme şeklinde suistimalin suç ortağı olabilirler.

Kışkırtma, birine suç işleme fikrini vermek ve onu buna teşvik etmektir. Yardım etmek, suçun hukuki tanımında yer alan eylem unsurlarını tanıması için kişiye gerekli fırsatı sağlamaktır. Empatik ve destekleyici angajman durumları, görevi kötüye kullanma suçu için uygun olduğu ölçüde geçerli olabilir.

Zaman Aşımları ve Suistimal Şikayetleri

TCK 257 yönetmeliği kapsamında kamu hizmeti tarafından işlenen suçlar bulunmaktadır. Bu nedenle, bir kamu görevlisi hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatmak için “izin” prosedürü bulunmalıdır. Başka bir deyişle, ilgili memurun bağlı olduğu kuruluş tarafından yetki verilmedikçe kişi hakkında ceza soruşturması açılması mümkün değildir.

Ceza yargılamasında bazı suçların soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun ihbarına bağlı iken, bazı suçlarda mağdurun şikayeti aranmadan soruşturma ve kovuşturma yürütülebilmektedir. Buna göre, ihbarı müteakip suçlarla ilgili olarak cezai takibatın başlatılması için altı aylık bir temyiz süresi bulunmaktadır. Mağdur, bu süre içinde durumu kolluk veya savcılığa bildirmezse, aynı fiilden dolayı yeniden ceza davasının açılmasını talep edemez.

Suistimal nedeniyle cezai işlem başlatmak için herhangi bir şikayette bulunulmamıştır. Başka bir deyişle, kimsenin şikayet edemediği suçlardan biriydi. Takibi şikayete konu olmayan suçlar için böyle bir şikayet süresi yoktur. Gerekli bildirimler her zaman ilgili birimlere gönderilebilir. Tebligat için bir son tarih olmamakla birlikte, bu tür suçlar için bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde yetkili ve görevli birimler soruşturma ve kovuşturma aşamalarını tamamlamak zorundadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi suç, kınanması zorunlu olmayan suçlardan biridir. Bu nedenle şikayet değil suç duyurulur. Buna göre, iddia edilen süre ile aynı diskalifiye süresine sahip değildir. Sadece zamanaşımının geçerli olduğu durumlar vardır. Buna göre, görevi kötüye kullanma suçu için soruşturma ve kovuşturma sürecinin 8 yıl içinde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde aynı fiil için başka ceza davası açılamaz.

Suistimalin kamu hizmeti üzerindeki etkisi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi görevi kötüye kullanma suçu memurların işleyebileceği bir suçtur. Dolayısıyla bu suçu işleyen ve hüküm giyen kişinin kamu görevinden ihraç edilip edilmeyeceği sorusu önemlidir. Devlet Memurluğu Kanununun 48. Maddesi, memur olma şartlarını içermektedir. Buna göre memur olabilmek veya memur kalabilmek için:

 • Kasıtlı suistimal nedeniyle 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılması gerekmez.
 • Ceza süresi ne olursa olsun; Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve işlevlerine karşı suçlar, zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, iflas ve ihale dolandırıcılığı, performans dolandırıcılığı, mal aklama veya kaçakçılık Cezalandırmaya gerek yok olduğunu düşündüğümüz suçlar için….

Suistimal burada listelenen suçlar arasında değildir. Bu nedenle görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıldan az bir cezaya çarptırıldıysanız, memuriyete kabul edilmenizde bir sakınca yoktur. Ancak 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm edilirse memuriyetten muaftır. Bir yıl hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde resmi görevlerin yerine getirilmesinde herhangi bir engel olmayacaktır.

İdari yaptırımın ertelenmesi ve cezanın 1 yıldan az süreyle ertelenmesi durumunda memur olmaya engel yoktur. Ancak cezanın 1 yıldan fazla ertelenmesi halinde, bu durumda ceza, denetim süresi sonunda infaz edilmiş sayılacağından, resmi görevlerin yerine getirilmesinde engeller oluşacaktır.

Denetim süresi sonunda herhangi bir suç işlenmediğinin teyidi nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hükmün yayımlanmasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, resmi görevlerin yerine getirilmesine engel olunmayacaktır. HAGB karar verdiğinde, suistimal cezasının miktarı kamu hizmeti için önemli değildir.

Bu suçta ceza avukatı yardımı

yanlış yapmak içinHer ne kadar cezai yaptırımı olsa da diğer sonuçları açısından da oldukça önemlidir. Bu davanın sonucu, kamu hizmetini etkileme riski nedeniyle TCK 257’den yargılanan memurlar için de oldukça önemlidir. Bu karar ciddiye alınmalıdır, aksi takdirde önemli haklar kaybedilebilir.

Bu süreçte izlenecek en iyi yol, deneyimli bir ceza avukatının hukuki yardımı ile belirlenebilir. Bir ceza avukatının yardımı olmadan, bazı hatalı veya ihmalkar davranışlar hak kaybına neden olabilir. Ancak avukat tutma zorunluluğu yoktur.

tck 257 görevi kötüye kullanma suçu emsal yargıtay kararları

Suçlar Suistimal Yargıtay Kararları

ÖNEMLİ!: Aşağıdaki Yargıtay içtihatlarını okuyarak yukarıdaki detayların uygulamada nasıl karşımıza çıktığını ve Yargıtay hakimlerinin bu sorun hakkında nasıl karar verdiğini öğrenebilirsiniz.

Yasadışı Tutuklama Yoluyla Polisin Yetkisini Kötüye Kullanması

“Sanık, 12 Ocak 2004 tarihinde kişileri hukuka aykırı olarak tutuklayarak emniyete götürdüğü ve ardından serbest bıraktığı için, bir hukuk davasında görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin karar verilmesi her zaman mümkündür. odasında 3 saat tutulması (Yargıtay 8.CD., 19.07. 2011, 2010/11687, 2011/6573).

Acil sağlık hizmeti, doktor TCK 257’yi kontrol etmeden hastayı reddediyor

“Müvekkil… hastaydı, müşteki Ya… Veya… suç günü Devlet Hastanesi Acil Genel Kliniğine de başvurmuş, çocuğunun ateşi çıkınca hemşireler sanığa haber vermiş. nöbetçi doktor kim, ancak davalı hastayı muayene etmedi, kalp krizi ve trafik kazası dışında hastayla ilgilenmediğini söyledi, bu nedenle müştekinin tıbbi muayene için başka bir hastaneye gittiği anlaşıldı. ve tedavisi ve görevde olan sanık. acil servislerde, gerekçede belirtilen şekilde muayene etmeden ve hastayı görmeden, acilin hangi hasta veya hastalıkları kapsadığını tespit etme hak ve yetkisine sahiptir. sanığın İhmal suçunu işleyip işlemediğini belirlemek yerine. Yeterli sebep olmaksızın beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır” (Yargıtay)5.ESKİMİŞKOLAY., 8.11.2013, 2012/11820, 2013/11484).

Mahkeme Personelinin Görevi Kötüye Kullanması, Uzatılmış Yargılamalara Neden Olması

“Dosyanın tamamı, sanığın davranışının yargılamayı uzattığını ve mağdurun mağdur olmasına neden olduğunu anladığından, dosyanın kapsamına ve bunun sebeplerine uygun olmadığı gerekçesiyle sanık beraat ettiriyor. . mahkemenin görevi ve nitelikleri ne olursa olsun davayla ilgisi olmayan, sanığın mesleki deneyimi ve kıdemi ne olursa olsun tüm unsurlar dahil olmak üzere ihmalkar davranışla görevi kötüye kullanma durumu. hukuk” (Yargıtay)5.CD., 15 Ocak 2014, 2012/14816, 2014/474).

TCK 257’yi göz ardı ederek doktorun hatasını tedavi etmek

“Şikayetçinin aşamalı şikayetine göre, tanık T… K…’nin ifadesi ve dosyada yer alan belgeler; Serik Devlet Hastanesi hasta kayıt bilgilerine göre, doğum uzmanı olan sanığın şeker hastası olduğunu beyan ederek doğum öncesi bakım polikliniğine gelen G… K…, özel muayenehanedeki hasta takip bilgilerine göre. 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan muayenede fetüsün sağ atriyumunun görülebildiğini tespit eden hasta, 24./07 tarihinde davalı tarafından hastanede yapılan muayene sonucunda açlık kan şekeri 155 olarak tespit edildi. /2006 sayılı Yüksek Tabip Şurası’nın 01-02.10.2009 tarih ve 12271 sayılı raporunda belirtildiği üzere, anne karnındaki ceninin ölümüne neden olma fiili raporda belirtildiği gibi alınmamıştır. iki taraf arasında bir bağlantı kurulamadı (dolayısıyla eylemin ihmal nedeniyle kürtaj suçunu oluşturduğu söylenemez), davalının kan şekerini, tansiyonunu düzenleyememe ve tansiyonu düzenleyememe nedeniyle mesleki kusuru olduğu belirtildi. önerilen. gebelik açısından yüksek risk grubunda olduğu için daha yüksek bir merkeze gitmek zorunda kaldı ve hastanede görevdeyken bu ihmalkar davranışa neden oldu. TCK’nın 257/2’si. Maddede belirtilen suçu oluşturacağı düşünülmeden dosyanın içeriği izlenmeden yeterli gerekçe gösterilmeden beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.4.CD., 30.05.2013, 5345/16792).

Öğretmen defterindeki notlar, Olumsuz yorumlar

“Sanıkların eylemleri, 2003 yılından bu yana soruşturulmayan ve disiplin cezası verilmeyen öğretmen kayıt daire başkanının, bu süre hakkında bilgi verilmeden olumsuz görüş vermesi, belgelenmesi, kimlik doğrulama desteği sağlıyor.” Katılımcının mesleğinde ilerlemesini engellemek için yetersiz puan verildiği takdirde, aynı süre için mağduriyet doğuran idari işlem uygulanmaz. Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2004/932 E. 2006/483 K 13.04.2006 tarihli nihai kararından da anlaşılacağı üzere, geçerli belge ve bilgilerle desteklenmemekte olup, gerekçesiz olarak beraat kararı verilmesi açıkça hukuka aykırı olup, kanun hükmünün uygulanması gerekir. belirlenmeli ve sonuçlara göre bir ceza kararı verilmelidir. (Yargıtay4.CD., 22.02.2011, 27677/2158).

Avukatlar yükümlülüklerini yerine getirmiyor, soruşturma eksik, TCK 257

“İstanbul Barosu’nda avukat olarak çalışan sanık, ağır suç işlediği iddiasıyla yargılama sonunda beraat etmesine rağmen, savunmasında 11/25 tarihli vekâletname ile. / 1998 ve 492 Sayılı Temel Tutanak, dava dosyalarını inceledikten sonra, duruşmaları takip edip etmediğini ve avukatlık ücretini ödemediği için uzun süredir takip ettiğini ve görevine devam edemediğini söyledi. vekalet ücreti ödenmediği için davaları takip etmeyeceği konusunda katılımcılara ihtar gönderdi, hukuki durumu sonuçlara göre belirleniyor. doğrulama ve yetersiz delil” (Yargıtay)5.CD., 28.01.2014, 2013/6407, 2014/948).

Belediye izinleri olmadan binaları yıkmaya gerek yok

“Suç günü sanık A… T… suçun belediye başkanıydı, sanık M… K… Bilim ve Kalkınma İşlerinden sorumlu sanık M… Katılımcının pay sahibi olduğu taşınmaz malvarlığı, 11/10/2006 tarihli dilekçesi ile Belediye Başkanlığı’na yapı üzerinde izinsiz yapılan işlerin yıkılması talebiyle yapılan başvuruya rağmen, sanığın beraat etmesi hukuka aykırıdır. 10 Ekim 2008 tarihine kadar herhangi bir işlem yapmamak suretiyle katılımcılara zarar verdikleri ve bina sahiplerine haksız menfaat sağladıkları anlaşıldığında, herhangi bir suçla itham edilmek yerine.4.CD., 15.07.2013, 3517/21248).

TPC topluluğuna zarar verir 257

“M. Valiliği’nden alınan vize kapsamı dışına çıkarak o tarihte E… Belediye Başkanı olan davalının işe alım prosedürüne ilişkin kanun hükümlerini ihlal etmiştir. suçlu; 2005 yılında 78 geçici çalışma vizesi verilmesine rağmen 116 kişiye, 2006 yılında 78 kişiye vize verilmesine rağmen 176 kişiye istihdam sağlamakta ve ayrıca işverenlerin vize süreleri dışında vize süresi dolan geçici işçiler nedeniyle topluma zarar vermektedir. bu insanlara haksız menfaat sağlamak gibi. Sicilin kapsamına ve şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle yazılı olarak beraat, sicilin kapsamına, bu konudaki kanuna ve yargılamanın sonucuna göre kanuna aykırı olarak yapılır. Toplanan delillere bakılmaksızın, görevi kötüye kullanma suçunun küçük düşürücü bir şekilde, tüm unsurlarıyla suçlanması halinde meydana geldi. ”5.CD., 25 Kasım 2013, 2012/11519, 2013/11290).

Davalının Hukuki Durumunu Yeniden Değerlendirin

“Düzenleme sonrası 19 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6086 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ve TCK 257/1-2. “Menfaat” ifadesinin “menfaat” olarak değiştirilmesine ve bu maddelerde öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının düşürülmesine karşı TCK 7/2. “Suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun hükümleri dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. uygulanacak ve icra edilecektir”. (Yargıtay4.CD., 18 Eylül 2013, 2013/23904, 2013/22714).

İnsan Mağdurları Yapmak, Avukatlarla Müvekkilin Dikkatini Dağıtmak

“İ…İletişim Reklamcılık Hizmetleri ve Halkla İlişkiler A.Ş.’nin devralınmasına katılan taraf, davalıya dava masraflarını ve şirket belge ve varlıklarının teslimini güvence altına almak için dava açması için vekaletname vermiş; Al… Ba…’nın ifadesini doğrulayan tanık Ha… Ha… Ye… ve Ke… Ba…’nın ifadelerinden anlaşıldığı üzere sanık, derdest dosya açtığını itiraf edince durakladı. 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/301 sayılı kararı ve delillerin toplanma aşamasında olduğu; Mağdura neden olan fiilin tüm unsurları taşıdığına inanmaksızın, olayın ve kaydın kapsamına aykırı hukuki bir yanlış hükme dayanarak yazılı beraat kararı verilmesi. ihmal ve istismar hukuka aykırıdır. görevi” (İstinaf Mahkemesi).5.CD., 13.01.2014, 2012/13729, 2014/316).

Adli koruma tedbirine kayıtlı belgelerin geç teslimi,İhmalkar davranışla suç işledi

“Savcı tarafından adli velayet kurumunda kayıtlı belgelerin temini hakkında yazılan yazının içeriği, Mahkemenin çalışma durumu ve kadrosu ile sanığın mesleki deneyimi ve kıdemi dikkate alınarak, ilgili belgeler incelenmelidir. Davacıya mektubun içeriğine göre teslim edilir, ancak bunu yapmak yerine katılımcı şirket mahkemede delil sunma imkanına sahiptir. kişinin, görevinden ayrılması, kanuna aykırı davranması, kaydın kapsamına ve şartlara aykırı olduğu gerekçesiyle beraat kararı vermesi, ihmalkar davranış ve tüm unsurları içeren yetkiyi kötüye kullanma olup olmadığına bakılmaksızın” ( Yüksek Temyiz Mahkemesi).5.CD., 15 Ocak 2014, 2012/12933, 2014/470).

TCK 257 Manevi unsur, özel bir amacı yok

“G… Kırsal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı G, başkan yardımcısı ve sayman, sanıklar kardeşi Al… Çe…’ye kendi rızası ve talimatı olmaksızın kooperatif adına işi tamamlayan katılımcının hesabından 2000 YTL verdi. Görevi kötüye kullanma suçunun, genel amaçlı işlenen bir takım suçlardan biri olduğu söylense de, ücretten avans kesilerek katılımcıların mağdur olmasına neden olduğu dikkate alınmamaktadır. emek ve düşük ücret teklif etmek yasalara aykırıdır. “suçun manevi unsurunun” kastın ağırlığını verecek şekilde formüle edilmediği dikkate alınarak hukuka aykırı ve çelişkili bir beraat kararı” (Yargıtay)4.CD., 21 Aralık 2010, 13500/21322),

Kamu Görevlilerinden Hediye Verme ve Alma Adına Para Toplama TCK 257

“Farklı zamanlarda işyeri sahiplerinden kanuna uygun olarak yapıldığı anlaşılan tapu işlemlerini tamamladıktan sonra K… suçun işlendiği tarihten itibaren, kanunun öngördüğü şekilde büyüklük ve nitelik bakımından herhangi bir zorlama olmaksızın bağış namına para almak ve aralarında para almak.6352, teslim tarihinden itibaren geçerlidir. 05/07/2012, anlaşma yok. taraflar arasında belirli bir işi yapmak için belirli bir menfaat elde edilecek, tarafların paylaşması halinde ise yapılması gereken fiili işten dolayı memurun menfaati olmayacaktır. (iş yapıldıktan sonra) 257/3 sayılı Menkul Kıymetler Kanununun 105. maddesi uygulanır. Maddenin imhası göz önüne alındığında, “hediye alma” olarak değerlendirilebilecek bu fiillerin yaptırıma tabi olmadığı, ancak disiplin cezasına tabi tutulabileceği söylenmeksizin, davalıyı yazılı olarak mahkum etme kararı hukuka aykırıdır. 657 Sayılı Kadrolar ve Kamu Görevlileri Kanununun 29 ve 125 inci maddeleri kapsamındadır” (İstinaf Mahkemesi).5.CD., 09.01.2014, 2013/2331, 2014/196).

Kamu zararı olmaz

“TCK’nın 257. maddesine göre, hukuka aykırı bir fiilin cezai sorumluluk doğurabilmesi için kadroların ve memurların resmi görev gereklerini kasten ihlal etmesi, halka zarar vermesi, kişilerden hoşnutsuzluk duyması, kişilere haksız menfaat sağlaması gerekir. Tutanağın içeriğine göre, sanığın insan mağduru veya kamu veya haksız insan yararı mağduru olma özelinde mahkûm edilmesi için belirli ve yeterli delil bulunmadığı ve bilirkişi raporu; “Dava konusuna verilen keşif çalışması, ihale sözleşmesi hükümlerine göre yürütülebileceğinden, ihale sözleşmesine aykırı herhangi bir husus bulunmadığından, soruşturma artırım tutarının ilgili hususlarla örtüşüp örtüşmediği hususu, miktar, iş tamamlanan ve keşifle ilgili ürünlerin, miktarların ve bunlarla ilgili ödemelerin çoğunluğunu belirleyemeyen, artan keşfe konu işlere düello özel teklif verilmesi halinde, teklif bedelinin ne olacağının bilinmesinin mümkün olmayacağı, bu konuda kamu zararı olmayacak ve davalının menfaati olmayacaktır Özel Daire kararı doğrudur ve onaylanması gerekir” (CGK Yargıtay, 04.06.2013, 2012/4.MD-1104, 2013) /275).

Teklif nedeniyle yüksek fiyatlarla mal satın alın

“Sanıklar, Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı memur olan memurlardır.4.CD., 15.05.2013, 2011/14915).

Hakkında video eğitimleri görevi kötüye kullanma suçu

keywords: #chiasẻ, #điệnthoạicómáyảnh, #điệnthoạiquayvideo, #miễnphí, #tảilên

Avukatın Ceza Sorumluluğu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Zimmet Suçu

Meslek Sırrını İfşa Suçu

keywords: #BursaAvukat, #AvukatAylinGöstericiler, #GöstericilerHukukBürosu, #BursaHukukBürosu, #GüveniKötüyeKullanmaNedir, #Güvenikötüyekullanmasuçunasıloluşur, #Güvenikötüyekullanmacezasıkaçyıl, #Görevikötüyekullanmanıncezasınekadar, #GüvenikötüyekullanmasuçuŞikayetDilekçesi, #Eşlerarasındagüvenikötüyekullanmasuçu, #Hizmetnedeniylegüvenikötüyekullanmadelil, #Güvenikötüyekullanmanedemek, #Görevikötüyekullanmaberaat, #GüveniKötüyeKullanmaNedir?

Güveni kötüye kullanma; kendisine emanet edilen ya da belirli bir şekilde kullanılması için kendisine verilen malı devralan kişinin, aldığı emaneti kullanım amacı dışında kendisinin ya da başkasının faydasına kullanması durumudur. Bununla beraber aldığı emanet devrini inkar etmek de güveni kötüye kullanma yasalarına aykırıdır.

Kişinin böyle bir suç işlemesi durumunda güveni kötüye kullanma cezai işlemleri uygulanır. Bu durumda mahkeme açılır ve genelde uzlaşma yoluna gidilse de uzlaşma olmaması durumunda mahkeme üst mertebelere sevk edilir.

Tags ;

#göstericilerhukukbürosu

#güvenikötüyekullanma

#güvenikötüyekullanmasuçu

keywords: #savcılığaşikayet, #görevikötüyekullanma, #cezaavukatı, #avukatsaimincekaş, #adanaavuakt

Savcılığa Görevi Kötüye Kullanma Şikayetinde Bulunmak

-https://av-saimincekas.com/

keywords:

See more articles in category: faqs

Maybe you are interested

Sale off:

Best post:

Categories