En iyi 9 izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

Aşağıda konuyla ilgili en iyi bilgiler ve bilgiler yer almaktadır izmir müdafaa i hukuk cemiyeti Ekibin nuthuy.com kendisi tarafından derlenmiş ve sentezlenmiştir gibi diğer ilgili konularla birlikte: izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti özellikleri, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti ne zaman kuruldu, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti yararlı mı, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti (redd-i ilhak), İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti PDF, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti ayrılıkçı mı, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti nedir, izmir müdafaa-i hukuk cemiyeti amaci.

izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

Anahtar kelime için resim: izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

Hakkında en popüler makaleler izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I MİLLİYE CEMİYETİ – Ankara …

 • Yazar: dspace.ankara.edu.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (32211 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I MİLLİYE CEMİYETİ – Ankara … Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından kurulan ilk cemiyet İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’dir. 6 Kasım 1918’de İzmirli …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Ankara Üniversitesi – KDDB, 2020

 • Kaynaktan alıntı:

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti – Atatürk …

 • Yazar: ataturkansiklopedisi.gov.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (26558 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti – Atatürk … İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyetinin Büyük Kongresi 17 Mart 1919 tarihinde Beyler Sokağındaki Millî Sinema’da toplandı. Kongre, başkanlığına İzmir …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Yirminci yüzyılın başında politik iktidarla bütünleşen burjuvazinin Orta Doğu politikası ve Osmanlı Devleti’ne yaklaşımı çok değişmişti. Tekelci sermayenin devlet mekanizmasına tamamen egemen olduğu Batılı ülkelerin dünya pazarlarından daha fazla pay alma savaşımının yol açtığı Birinci Dünya Savaşı’…

 • Kaynaktan alıntı:

İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I MİLLİYE CEMİYETİ

 • Yazar: silo.tips

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (28216 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I MİLLİYE CEMİYETİ İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti hakkında çalışmaya beni teşvik eden ve çalışmamın her safhasında büyük yardım ve ilgilerini esirgemeyen danışman hocam …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Thank you for using our services. We are a non-profit group that run this service to share documents. We need your help to maintenance and improve this website.

 • Kaynaktan alıntı:

İzmir Müdafaa-İ Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti … – ResearchGate

 • Yazar: www.researchgate.net

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (13419 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İzmir Müdafaa-İ Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti … – ResearchGate Download Citation | On Mar 13, 2020, Mesut ÇAPA published İzmir Müdafaa-İ Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti (Aralık 1918-Mart 1920) | Find, read and cite all the …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

 • Kaynaktan alıntı:

İzmir Müdafaa i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan …

 • Yazar: www.academia.edu

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (24859 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İzmir Müdafaa i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ve Asılsız Yunan … 269- i i ıZMIR MÜDAFAA.İ HUKUK·İ OSM.AI’İYE CEMIYETİ ASıLSız YUNAN IDDIALARıNı ÇURUTEN VE BIR BILDIRISI ~ SelçukURAL” O Itiliif Devletleri ile ~manlı …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

 • Kaynaktan alıntı:

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, 2014 – Atatürk …

 • Yazar: emagaza-atam.ayk.gov.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (26520 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, 2014 – Atatürk … İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, 2014. ₺12.00 ₺10.80. Yazar: İzzet ÖZTOPRAK; Basım Yılı: 2014; Basım Yeri: Ankara; Cilt / Dizi / Sayı: …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Atatürk Araştırma Merkezi E-Mağaza ile kolayca alışveriş yapın.

 • Kaynaktan alıntı:

izmir müdafaa-i hukuku osmaniye cemiyeti – Dersimiz

 • Yazar: www.dersimiz.com

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (29842 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler izmir müdafaa-i hukuku osmaniye cemiyeti – Dersimiz İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUKU OSMANİYE CEMİYETİ … Mondros Mütarekesi’nden sonra İzmir’de istilâcılara karşı koymak ve millî çıkarları korumak amacıyla kurulan dernek ( …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: İstanbul'da Millî Kongre'nin kurulmasını ve Batı Anadolu halkını temsil edecek bir heyetin Barış Konferansı'na katılmasını, İzmir'de "Heyeti İstişare"nin kurulmasını, "Müdafaai Hukuk Kongresi"nin yapılmasını sağladı. Silâhlı saldırıya silâhl…

 • Kaynaktan alıntı:

Izmir Müdafaa-I Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti – Izzet Öztoprak

 • Yazar: atif.sobiad.com

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (24698 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Izmir Müdafaa-I Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti – Izzet Öztoprak Izmir Müdafaa-I Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti. Dergi: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. Yazar: Izzet Öztoprak. Yıl: 2014. Özet:.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin:

 • Kaynaktan alıntı:

Izmir müdafaa i hukuk cemiyeti – Edificio Cervantes

 • Yazar: edificiocervantes.es

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (7727 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Izmir müdafaa i hukuk cemiyeti – Edificio Cervantes 2 MİLLİ MÜCADELE. kömürlü kalorifer – kömürlü kat kaloriferi – stokerli.Moralızade Halil ve Nail Beyler cemiyet kurulur kurulmaz İttihat ve …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin:
  Cloudflare Ray ID: 706a8c71fabe4947

  Your IP: 103.116.106.101

  Performance & security by Cloudflare

 • Kaynaktan alıntı:

Çoklu okuma içeriği izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

Vào đầu thế kỷ 20, chính sách Trung Đông của giai cấp tư sản, vốn đã hội nhập với quyền lực chính trị, và cách tiếp cận của họ đối với Nhà nước Ottoman đã thay đổi rất nhiều. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, do các nước phương Tây tranh giành nhiều cổ phần từ thị trường thế giới, trong đó tư bản độc quyền thống trị hoàn toàn cơ chế nhà nước, Anh và Pháp đã chia Đế chế Ottoman thành các vùng ảnh hưởng kinh tế. Trong khi giai cấp tư sản Hy Lạp đang hành động cùng với chủ nghĩa đế quốc Anh, họ muốn thực hiện những yêu cầu kinh tế của mình mà họ đã che đậy bằng Ý tưởng Megali. Giai cấp tư sản này đã nhìn thấy sự cứu rỗi trong việc gia nhập thực thể kinh tế giàu có ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp. Trong bối cảnh đó, tại Hội nghị Hòa bình Paris, Thủ tướng Hy Lạp Venizelos đã cố gắng chứng minh những tuyên bố của mình bằng cách đưa ra những lý do vô căn cứ về lịch sử, văn hóa, dân tộc và tôn giáo. Ông tuyên bố rằng phần lớn người dân Tây Anatolia là người Hy Lạp và đưa ra số liệu thống kê dân số không nhất quán. Ông xem Western Anatolia là một phần không thể thiếu của đất nước Hy Lạp. Tại cuộc họp của Hội nghị Hòa bình Paris vào ngày 10 tháng 5 năm 1919, người ta quyết định rằng quân Hy Lạp sẽ tạm thời chiếm đóng İzmir thay mặt cho các cường quốc Entente. Rất lâu trước khi quyết định này được đưa ra, tin tức rằng Izmir và các vùng xung quanh nó sẽ được trao cho người Hy Lạp và sự bùng nổ của người Hy Lạp đã khiến cho việc thành lập các xã hội bảo vệ quyền lợi của người Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực này là cần thiết. chính phủ và quốc vương Vahdettin. Trong một môi trường như vậy, với sáng kiến ​​của Moralızade Halit và Nail Beys, quy chế và kiến ​​nghị của Hiệp hội luật bảo vệ Izmir đã được trao cho tỉnh vào ngày 23 tháng 11 năm 1918 dưới thời Thống đốc Izmir Tahsin (Uzer) Bey. Trong một số cuốn sách, người ta nói rằng xã hội được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 1918. Hiệp hội được thành lập trên cơ sở các Nguyên tắc của Wilson và để thực hiện các nghiên cứu khoa học và là Hiệp hội Bảo vệ Luật sư đầu tiên được thành lập sau Hiệp định đình chiến Mudros. Phản ứng đầu tiên đối với việc thành lập Hiệp hội luật bảo vệ Izmir đến từ Đảng Tự do và Quyền. Đảng này cáo buộc xã hội là Bolshevikism và Ittihadism. Xã hội, vốn đã trải qua một thời kỳ đình trệ trong các hoạt động dưới thời Thống đốc Ethem Bey của Izmir, đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong thời kỳ thống đốc của Nurettin Pasha. Với sự ủng hộ của Thống đốc Nurettin Pasha, Hiệp hội Luật phòng vệ Izmir quyết định triệu tập đại hội tại Izmir, đại hội bao gồm các đại biểu của các tỉnh Izmir, Denizli, Aydın, Muğla, Manisa và Balıkesir. Hội họp vào ngày 13 tháng 3 năm 1919 trước đại hội. Tại cuộc họp này, người ta nhấn mạnh rằng Izmir là người Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ vẫn là người Thổ Nhĩ Kỳ. Một lưu ý ba điểm đã được đưa ra cho các đại diện của Quyền lực Entente ở Izmir. Trong ghi chú này, người ta nói rằng các tỉnh Izmir và Aydın không thể nằm dưới sự thống trị của nước ngoài. Hiệp hội đã mời các thị trưởng và thị trưởng của các tỉnh và huyện xung quanh đến İzmir để tham dự đại hội, với bốn đại biểu từ mỗi tỉnh và hai đại biểu từ các huyện. Đại hội của Hiệp hội Izmir Defense-i Law-i Osmaniye được triệu tập vào ngày 17 tháng 3 năm 1919 tại Rạp chiếu phim Quốc gia ở Phố Beyler. Đại hội do Thị trưởng İzmir, Hacı Hasan Pasha, chủ trì. Đại hội tiếp tục trong ba ngày. Hội đồng quản trị mới do đại hội xác định. Cami Bey được bổ nhiệm làm Thư ký chung, và Halit Moralızade được bổ nhiệm làm Thủ quỹ. Trong công hàm bốn mục do Đại hội chuẩn bị và được thông báo cho các Cao ủy Đồng minh tại Istanbul bằng điện tín vào ngày 20 tháng 3 năm 1919; Người ta yêu cầu Istanbul vẫn là thủ đô của Ottoman như trước đây, và người ta nói rằng người Thổ Nhĩ Kỳ trên bờ biển phía tây Anatolian chiếm đa số 80% về dân số và 95% về bất động sản và đất đai. Một lần nữa, trong điều thứ tư của ghi chú này, người ta nói rằng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng họ sẽ không bị buộc phải tích cực bảo vệ các quyền của mình bằng cách giữ bình tĩnh trước những nguy cơ đe dọa tương lai của mình. Xét về đại hội, kết quả và số lượng đại biểu mà Hiệp hội Luật phòng vệ Izmir tập hợp, nó có những đặc điểm của đại hội lớn nhất sau Đại hội Trabzon và Erzurum của Vilayât-ı Şarkiye Cemiyeti. Tại Đại hội Alaşehir, tiếp tục các hoạt động từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 8 năm 1919, đã quyết định rằng xã hội không thể tiếp tục các hoạt động của mình ở İzmir sau khi İzmir bị chiếm đóng. Hội đồng quản trị mới của İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, người hợp nhất với Ủy ban İlhak-ı Redd đã được thông qua tại Đại hội Alaşehir, cũng đã được xác định và Cami Bey được bổ nhiệm làm Tổng thư ký. Trong khi chờ đợi, người ta quyết định chuyển trụ sở chính của hội từ Izmir đến Istanbul. Xã hội, vốn định cư ở Cağaloğlu ở Istanbul, đã có mối quan hệ tốt đẹp với báo chí Istanbul. Các hoạt động của nó ở Istanbul đã tăng tốc sau các quyết định được đưa ra tại Đại hội Alaşehir. Cami Bey cung cấp thông tin liên lạc của Hiệp hội Luật phòng vệ Izmir với Lực lượng Quốc gia và Ankara. Moralızade Halit Bey đang quản lý các hoạt động ở Istanbul. Bộ phận tuyên truyền và phát thanh truyền hình của xã hội coi nhiệm vụ quan trọng là phải giải thích rằng dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ có quyền được sống như các quốc gia khác, với nhiều ấn phẩm mà họ đã chuẩn bị và phân phát. Nhánh tình báo của hội, nhận được sự hỗ trợ của các tờ báo Tasvir-i Efkar, Akşam và Yenigün, đã liên lạc với các hội Redd-i İlhak và khu vực chiếm đóng, đồng thời báo cáo thông tin thu được từ nhiều nguồn khác nhau cho họ. Nhà thờ Hồi giáo và Ragıp Nurettin Beys đã thông báo cho báo chí Istanbul về những diễn biến liên quan đến Kuvvâ-yı Milliye ở Tây Anatolia. Ông đã xuất bản một tập tài liệu mang tên Smyrne Turque (İzmir tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) và phân phát nó đến Istanbul, Châu Âu và đặc biệt là các giới của Hội nghị Hòa bình Paris. Hội đã hợp tác với các tổ chức bí mật trong việc buôn lậu số lượng lớn vũ khí và đạn dược từ Istanbul đến Anatolia. Hiệp hội Izmir Defense-i Law-i Osmaniye, nơi chăm sóc một trăm bốn mươi nghìn người nhập cư từ Tây Anatolia do sự chiếm đóng của Hy Lạp, đã đảm bảo rằng các phái đoàn Lưỡi liềm Đỏ đã được cử đến khu vực để được giúp đỡ. Đồng thời, vào ngày 23 tháng 11 năm 1919, tất cả các khoa ở Istanbul đều bị đình chỉ lớp học, giảng viên và sinh viên tập trung tại trường đại học (Darülfünun). Mỗi khoa đã thành lập một ủy ban từ thiện gồm chín thành viên bao gồm trưởng khoa và các sinh viên của ông. Bằng cách này, xã hội đã cố gắng giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi Anatolian, người nhập cư và người thất nghiệp đã nộp đơn cho họ ở Istanbul. Thay mặt Hiệp hội, Cami Bey đã gửi một bức điện cho Mustafa Kemal Pasha vào ngày 31 tháng 12 năm 1919; Ông tuyên bố rằng thông tin tình báo đã nhận được rằng những người Hy Lạp địa phương đang cố gắng thành lập một chính phủ độc lập để đẩy nhanh quá trình hội nhập Izmir vào Hy Lạp, và thu hút sự chú ý đến thực tế là các vụ thảm sát đang được chuẩn bị. Ngoài ra, Cami Bey đã gửi một bức điện thứ hai cho Mustafa Kemal vào ngày 31 tháng 1 năm 1920, nói rằng việc đưa Izmir ở Hy Lạp đã được lên kế hoạch bí mật, yêu cầu ông phản đối rằng cuộc xâm lược thay mặt cho Entente Powers không mang lại kết quả nào khác ngoài cướp bóc và tàn sát. Sau một thời gian, các thành viên trong ban giám đốc của hội đã đến Anatolia và tham gia Cuộc đấu tranh Quốc gia.

zzet ZTOPRAK

SUNUCU

ÇAPA, Mesut, “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S 21, Ankara-Temmuz 1991.

MORAL, Çiviler,Mütareke Döneminde İzmir’de Yaşananlar, Ankara 1973.

MORAL, Çiviler,Mütarekede İzmir, öncesi ve sonrası, 1976 yılında İstanbul.

TANSEL, Selahattin,Mondros’tan Mudanya’ya, Cilt I, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 1991.

TUNAYA, Tarık Zafer,Türkiye’de siyasi parti (1859-1952), İstanbul 1952.


Hakkında video eğitimleri izmir müdafaa i hukuk cemiyeti

keywords: #tarih, #izmirmüdafaihukukcemiyetinedir, #izmirmüdafaihukukcemiyetiözellikleri, #kpsstarih, #kpssizmirmüdafaiihukukcemiyeti

Görsel Akademi Eğitim Setlerine (Reklamsız) FULL Erişim için →

-https://bit.ly/gorsel-akademi-youtube-abone

Ya da kanalımızın KATIL butonuna basarak abone olunuz

**********************************************************

Sevgili öğrencimiz merhabalar,

İzlemekte olduğunuz KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri HD videosu, sizlere profesyonel eğitmenlerimizce hazırlanmış toplam 313 saatlik bir eğitim setinin ÜCRETSİZ demo sunumudur.

İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti Nedir ?

Moralızade Halit ve Nail Beyler ile arkadaşlarınca kuruldu. Ama İttihat ve Terakki’nin güçlü olduğu merkezlerden biri olan İzmir’de Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından örgütlenmeye gidilmesi sakıncalı bulunabileceği için, kuruluş bildirgesi ancak 1 Aralık’ta vilayete verilebildi. Örgütün etkin bir yapıya kavuşması, Nurettin Paşa’nın İzmir’e vali olarak atanmasından sonra gerçekleşti. Ocak 1919’da bu dönemde kurulmuş bir başka örgüt olan Heyet-i İlmiye ile birleşti.

İzmir Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, daha çok diplomatik etkinliklere ağırlık verdi. İlk iş olarak İstanbul’a bir kurul gönderildi ve Sadrazam Tevfik Paşa ve İtilaf Devletleri yüksek komiserleri ile ilişki kurulmaya çalışıldı. Amaç, Paris Barış Konferansı’na (1919) katılma olanağını elde ederek büyük devletleri ikna etmek ve İzmir’in Yunanlarca işgalini önlemeye çalışmaktı. İzmir’den İstanbul’a gönderilen kurula yalnızca öteki devletlerin saf dışı bırakmaya çalıştıkları İtalya’nın yüksek komiseri Kont Sforza yakınlık gösterdi; kurul, İzmir’in yakında Yunanlarca işgal edileceğini de ondan öğrendi. Bu arada sağlanan bir İtalyan gemisiyle Avrupa’ya bir yolculuk hazırlıklarına girişildiyse de, örgüt içinde patlak veren bir anlaşmazlık nedeniyle bu yolculuktan vazgeçildi.

Yunan işgalinin yaklaşması ve bu konudaki söylentilerin artık gizlenemez duruma gelmesi üzerine, İzmir Müdâfaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Mart 1919’da bir kongre düzenledi. Çevre kent ve kasabalardan delegelerin de katıldığı bu kongrede İzmir’in nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu hatırlatan ve işgal söylentilerini kınayan bir uyarı bildirisi hazırlandı ve bu bildiri Barış Konferansı’nın toplandığı Paris’e iletildi. Örgüt çalışmalarını Haziran 1919’a değin İzmir’de sürdürdü.

keywords: #maveratvcanlıyayın, #maveravakfı, #canlıyayın, #maveravakfıresmi, #maveravakfıcanlıyayın, #izmir, #tarihtebugünneoldu, #izmirmüdafaihukukcemiyeti, #kuvayimilliye

Mondros Mütarekesinin ardından ülkenin işgal edilmesi üzerine, İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti tarafından 17 Mart 1919’da toplandı. Kongre üyeleri arasında din adamları çoğunluktaydı (Doğan,M,2005:45).

Kongrenin ileri geleni Mütareke ve işgal dönemi İzmir’inin Müftüsü Rahmetullah Efendiydi. Rahmetullah Efendi toplantıda “Kardeşlerim ciğerleriniz de bir soluk nefes kaldıkça, damarlarınızda bir damla kan kaldıkça, ana vatanımızı düşmanlara teslim etmeyeceğinize Kuranı Kerim’e el basarak benimle birlikte yemin edin.” Demiştir.

İşgal İzmir’inde Rum Metropoliti Hırisostomos ve katliamcı çetelerinin karşısında dimdik durmuş ve milli mücadeleye hizmet etmiştir.

Yunan işgali öncesinde İzmir’de düzenlenen mitingde Rahmetullah Efendi vatan sevgisinin imandan olduğunu, İzmir’in Asırlardır ezan sesleri yükselen semalarında kulakları tırmalayan çan seslerine katlanmaktansa şerefle ölerek şehadet şerbetini içmenin daha iyi olacağını söyler.

Rahmetullah Efendi, İzmir Valisi İzzet Bey’in Yunan işgaline karşı konulmaması emri üzerine de, “Vali bey! Bu sakalım kanımla kızarabilir. Ama bu alna Yunan alçağını sükûnetle selamlamış olmanın karasını sürerek, huzuru ilahiye çıkamam” diye haykırmış ve toplantıyı terk etmiştir.

İşte bu suretle Yunan işgaline ilk isyan bayrağını çeken Rahmetullah Efendi işgalden sonra da çalışmalarını gizli olarak sürdürmüştür.

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:

-https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Mavera TV her gün düzenlediği canlı yayınlarda; çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat gibi alanlarda nitelikli ve güncel konuları uzman isimlerle sizlerin hizmetine sunuyor. Siz de Mavera TV’ye abone olarak ve bildirimleri açarak canlı yayınlarımızdan haberdar olabilir, birbirinden özgün içeriklerden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

#maveratv #izmir #tarihtebugün

keywords: #tarih, #izmirreddiilhakcemiyetinedir, #izmirreddiilhakcemiyetiözellikleri, #kpsstarih, #kpssizmireddiilhakcemiyeti

Görsel Akademi Eğitim Setlerine (Reklamsız) FULL Erişim için →

-https://bit.ly/gorsel-akademi-youtube-abone

Ya da kanalımızın KATIL butonuna basarak abone olunuz

**********************************************************

Sevgili öğrencimiz merhabalar,

İzlemekte olduğunuz KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri HD videosu, sizlere profesyonel eğitmenlerimizce hazırlanmış toplam 313 saatlik bir eğitim setinin ÜCRETSİZ demo sunumudur.

İzmir Reddi İlhak Cemiyeti Nedir ?

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti, İzmir’in işgali üzerine kurulmuş bir millî cemiyettir. Kurucuları arasında Hüseyin Vasıf Çınar yer almaktadır. Cemiyet, Kuvâ-yi Milliye hareketinin başlamasını sağlamış ve İzmir’in Yunanlarca işgaline karşı koymuştur. Ayrıca, Balıkesir Kongresi ve Alaşehir Kongresi’ni düzenlemiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalden bir gün önce “İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti” ismini almıştır.

keywords: #yararlı, #cemiyetler, #nelerdir, #isimleri, #kuruluş, #amaçları, #özellikleri, #konu, #anlatımı, #sesli, #inkılaptarihi

Zararlı ve Yararlı Cemiyetler Nelerdir? İsimleri, Kuruluş Amaçları ve Cemiyetlerin Faaliyetleri

Birinci Dünya Savaşında sonra memleketimizde kurulmuş olan zararlı ve yararlı cemiyetler nelerdir?

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

1.Mavri Mira Cemiyeti

2.Pontus Rum Cemiyeti

3.Kardos Cemiyeti

4.Etnik-i Eterya Cemiyeti

5.Hınçak ve Taşnak-Sütyun Cemiyetleri

6.Makabi-Alyans İsrailit Cemiyeti

7.Rum-Ermeni Birlik Komitesi

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

1.Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti

2.Teali İslam Cemiyeti

3.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

4.Wilson Prensipleri Cemiyeti

5.Kürt Teali Cemiyeti

6.Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Milli Cemiyetler

1.Trakya Paşaeli Cemiyeti

2.İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

3.Kilikyalılar Cemiyeti

4.Redd-i İlhak Cemiyeti

5.Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

6.Milli Kongre Cemiyeti

7.Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

#zararlı

#yararlı

#cemiyetler

See more articles in category: faqs

Maybe you are interested

Sale off:

Best post:

Categories