En iyi 9 türk yazı dilinin tarihi gelişimi

Aşağıda konuyla ilgili en iyi bilgiler ve bilgiler yer almaktadır türk yazı dilinin tarihi gelişimi Ekibin nuthuy.com kendisi tarafından derlenmiş ve sentezlenmiştir gibi diğer ilgili konularla birlikte: Türk yazı dilinin Tarihi Gelişimi, Türkçenin Tarihi Gelişimi, Batı Türkçesi, batı türkçesinin 3. dönemi, Türk dilinin tarihi dönemleri PDF, Türkçenin Tarihi Gelişimi tablosu, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türkçenin Dönemleri.

türk yazı dilinin tarihi gelişimi

Anahtar kelime için resim: türk yazı dilinin tarihi gelişimi

Hakkında en popüler makaleler türk yazı dilinin tarihi gelişimi

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ | Kültür Portalı

 • Yazar: www.kulturportali.gov.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (29618 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ | Kültür Portalı 13. yüzyılda Türk yazı dili Harezm bölgesinde merkezîleşmiştir. 13. ve 14. yüzyıllarda Türk yazı dili bu ana sahadan başka Yukarı İdil sahasında, Mısır’da ve …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Türkçenin Tarihi Gelişimi

 • Kaynaktan alıntı:

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi – Türkçe ve Edebiyat …

 • Yazar: www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (25027 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi – Türkçe ve Edebiyat … 11. yüzyıla kadar Altaylardan Hazar ve Karadeniz’in kuzeyine, hatta Orta Avrupa ve Balkanlara doğru giden Türkler, İslâmiyet’i kabul ettikten …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Ali Şir Nevâyî’nin  Türkçeyle Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu anlatan Muhâkemetü’l- Lûgateyn (İki Dilin Muhakemesi) adlı eseri dil tarihi  bakımından özellikle anılmaya değer niteliktedir.

 • Kaynaktan alıntı:

Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi – Edebiyat …

 • Yazar: www.edebiyatogretmeni.org

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (21286 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi – Edebiyat … Türkçenin yabancı etkilere en kapalı dönemi olan Eski Türkçe, 6. ve 13. yüzyıllar arasında etkili olmuştur. Bu dönem Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Eski Türkçe devresinden sonra Orta Asya’dan batıya doğru yayılan Batı Türklerinin kullandığı dildir. Batı Türkçesi 13. yüzyıldan günümüze kadar gelmiştir. Oğuz şivesine dayanan Batı Türkçesi gelişimini Eski Anadolu Türkçesi, Oğuzca ve Çağdaş Dönem Türkçesi şeklinde sürdürmüştür. Fakat Oğuzca içinde …

 • Kaynaktan alıntı:

Türk yazı dilinin tarihi gelişimi | Dil, ve Edebiyat Topluluğu …

 • Yazar: www.anadilim.org

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (23754 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türk yazı dilinin tarihi gelişimi | Dil, ve Edebiyat Topluluğu … Türk yazı dilinin tarihi gelişimi … Türkler, bilinen yazılı tarihi itibariyle 6. yüzyıldan itibaren değişik bölgelerde, farklı alfabelerle yazılı dil …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Türkler, bilinen yazılı tarihi itibariyle 6. yüzyıldan itibaren değişik bölgelerde, farklı alfabelerle yazılı dil yadigârları bırakmışlardır. Bu eserlerde din, alfabe, konu gibi farklılıkların yanında kullanılan malzemede de çeşitlilik vardır. Bunların bazıları taşlar üzerine, bazıları ağaç kütükler…

 • Kaynaktan alıntı:

Türkçenin Tarihi Gelişimi Ve Özellikleri Nelerdir? Dönem …

 • Yazar: www.milliyet.com.tr

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (34308 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türkçenin Tarihi Gelişimi Ve Özellikleri Nelerdir? Dönem … 1) Altay Çağı: Bu dönemde Türk Dili henüz ayrı bir dil niteliğinde değildir. Arap dilleri ve Moğolca ile birlikte Ana – Altayca içinde geçer. 2) …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin:  Eski Türkçe özellikleri Karahanlı, Göktürk ve Uygur metinlerinde yer alır. 11. Yüzyıldan itibaren Anadolu’ya göç etmeye başlayan Türkler, Karadeniz’in kuzeyine ve Batı Anadolu’ya kadar yayılmışlardır. Yerleştikleri bölgelerde haklın dili ile eserler yazılır. Bu da Türkçe’nin çeşitlenmesini sağlar. …

 • Kaynaktan alıntı:

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi – edebiyat – Ana Sayfa

 • Yazar: bekirdogan.tr.gg

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (3520 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi – edebiyat – Ana Sayfa TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ. Yaklaşık 2000 yıllık bir tarihî geçmişi olan Türkçe dünyanın en eski ve büyük dillerinden birisidir. Bu dil uzun tarihî …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: f. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki açıklığın giderilmesi; İstanbul konuşmasına dayalı canlı bir yazı dilinin oluşturulması.

 • Kaynaktan alıntı:

Türk yazı dilinin tarihi gelişimi – Dil Bilgisi – Edebiyat – Türkçe …

 • Yazar: www.turkcebilgi.org

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (11688 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türk yazı dilinin tarihi gelişimi – Dil Bilgisi – Edebiyat – Türkçe … Türk dilinin tarih içindeki gelişimini şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1.Eski Türkçe Türk yazı dilinin başlangıçtan 13. yy. başlarına kadar süren dönemdir.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Yorum (gerekli) :

 • Kaynaktan alıntı:

Türkçenin Tarihi Gelişimi Tablosu – edebiyatciyim

 • Yazar: www.edebiyatciyim.com

 • Değerlendirmek 4 ⭐ (21090 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 4 ⭐

 • En düşük puan: 2 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler Türkçenin Tarihi Gelişimi Tablosu – edebiyatciyim 15. yüzyılda Türkçe yazı dili olarak Arapça ve Farsçanın büyük bir etkisi altında kalarak yeni bir yazı dili şekline bürünür. Türkçenin …

 • Arama sonuçlarını eşleştirin: Türk Dilinin Tarihsel Dönemleri

 • Kaynaktan alıntı:

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİM EVRELERİ – Türkün Tarihi

 • Yazar: turkunkudreti.blogspot.com

 • Değerlendirmek 3 ⭐ (4130 Derecelendirmeler)

 • En Çok Oy Alan: 3 ⭐

 • En düşük puan: 1 ⭐

 • Özet: Hakkında makaleler TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİM EVRELERİ – Türkün Tarihi TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ · 1. Uygur-Tukyu bölümü: Eskiler: Orhon Anıtlarının. Eski Oğuz Dil. Eski Uygur Dili. Bugünküler: Tuva (Urenhay, Soyot, Soyon), · 2.

 • Arama sonuçlarını eşleştirin:

 • Kaynaktan alıntı:

Çoklu okuma içeriği türk yazı dilinin tarihi gelişimi

6. yüzyıldan itibaren Türkler arkalarında farklı bölgelerde farklı alfabelerle yazılmış yadigarı diller bırakmışlardır. Bu eserlerde din, alfabe, tema vb. farklılıkların yanında kullanılan malzeme çeşitliliği de mevcuttur. Kimisi taşa, kimisi kütüklere, kimisi deri ve kağıda yazılır.

 ESKİMİŞ

Türkçeydi, bunu Köktürkler döneminden itibaren yazılı metinler takip etti ve 13. yüzyıla kadar tek yazı dili olarak gelişmeye devam etti. Bu dönemde, Türk yayılımının ana akımı Türkiye’nin kuzeyde Yenisey Nehri çevresinde ve Doğu Türkistan’ın güney sınırında Moğolistan’da başlar; Orta Asya, doğuda Mançurya’dan batıda Aral Denizi ve Hazar Denizi’ne kadar olan bölgeyi kapsıyor. Eski Türkçe; Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerini kapsar. Ayrı bölgelerde yeni kültür merkezleri kuran tüm Türkler, hangi kabileye mensup olurlarsa olsunlar hep bu yazı dilini kullanmışlardır.

DilbilgisiKöktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerinin eserleri arasında iki küçük farkla yapısal bir değişiklik olmamasına rağmen, yeni medeniyetten gelen yabancı kelimeler Türk diline girmiş Türkiye devletleri birbirinin yerini almış ve birbiri ardına kurulmuştur. bu süreçte. Örneğin Köktürklerden sonra yeni bir medeniyet ve din arayışında olan Uygur Türklerinin söz varlığında Sanskritçe, Budist ve Maniheist Türkçe kelimeler yer almaktadır. Karahanlılar’ın İslamiyet’i kabul etmesinden sonra Türkçe’ye Arapça ve Farsça’dan yeni sözcükler girmiş, Türkçe’den İslam’a ilişkin yeni sözcükler türetilmiştir (değişmeden). yapıları hakkında bilgi). Bunların dışındaki kelimeler yaygındır.

Kuzey – Doğu Türkiye, Batı Türkiye

11. yüzyıla kadar Altay’dan Hazar ve Karadeniz’in kuzeyine, hatta Orta Avrupa ve Balkanlar’a kadar seyahat eden Türkler, ilk yıllardan başlayarak bugünkü Azerbaycan, İran üzerinden Anadolu’ya doğru ilerlemeye başladılar. 11. yüzyıl, İslamiyet’in kabulü ve İran devletinin ortadan kalkmasından sonra. Nihayet 13. yüzyılda Azerbaycan veAnadoluTürkiye’nin yeni vatanı olmuştur. Türkler batıda Anadolu’ya, kuzeyde Karadeniz’in kuzeyine ve batısına yayıldıkça burada yeni kültür merkezleri oluşturulmuş ve o bölge halkının, yani dilin lehçelerinde yazılar yazılmıştır. Türkçe yazı çeşitlendi. yaygın olduğu bölgelere göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ve batısı olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. 13. yüzyılda Türkiye’nin ikinci yazı dilinin ortaya çıkmasından bu yana, bu yüzyıl Türk dili için de bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

KUZEY – DOĞU TÜRK

Orta Türkçe döneminde Eski Türkçe’nin devamı olarak 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Asya ve Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Türkler arasında konuşulan yazı dilidir.Eski TürkçeTürk dilinin birçok izlerini taşımakla birlikte Yeni Türk dilinin özellikleri yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır.

Kuzey ve Doğu Türkiye arasındaki farklar giderek arttıkça, yazı dili 15. yüzyılda Kuzey Türkçe ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kol halinde gelişmeye devam etti:

1)Kuzey Türkiye

Kıpçak Türkçesi ve Türk Tatarı olarak da bilinen Kuzey Türkçesi, Hazar Denizi’nin kuzeyinden batıya doğru uzanan Türkler tarafından konuşulan bir yazı dilidir. Aslında bu yazı dili, Doğu Türkçesi yazı dilinden pek farklı değildir. Ancak özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Kazan ve çevresinde gelişme göstermiştir. Bu dönemde, tarihsel olarak yazılmış Türk gruplarının yavaş yavaş yazı dilini tamamladığını görüyoruz. ağızlarından sözcükleri edebi dillerine eklemek. Gaspıralı İsmail’inDilde, düşüncede, işte birlikTercüman gazetesi Kazan Türkçesini İstanbul ve Taşkent Türkçesi ile birleştirmek amacıyla çıkarmıştır. Kazan Tatarları, Kırgızlar ve Kazakların dilleri bugün Kuzey Türkiye’nin önde gelen kollarından biridir.

b)Doğu Türkiye

Harezm-Kıpçak Türkçesinin devamı olarak 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar gelişimini sürdüren Orta Asya (yani Doğu) Türklerinin yazı dilidir. Çağatayca olarak da bilinen bu yazı dili, Sekkakî, Lütfî, Gedâî, Ali Şir Neváiî, Hüseyin Baykara, Şiban Han, Muhammed Salih’tir; Babür; Ebulgazi Bahadır Han gibi şair ve yazarlar tarafından temsil edilmektedir.

“Tüm Türk edebiyatının yanı sıra Çağatay Klasik Çağ edebiyatının da en önemli isimlerinden biri olan, Azerbaycan ve Anadolu dillerinde okunan, 15. yüzyıl ve Osmanlı şairleri tarafından tanınan Ali Şir Neváiî ustadır. Şiirlerinin çoğu 19. yüzyıldan beri şiirleri için yazılmıştır. Divan, mesnevi, tezkire, devlet tercümesi, tarih ve daha fazlasını yarattı. gibi farklı türlerde; müzik, duygu, dil, din vb. çeşitli konularda yazdığı otuza yakın eser, örneğin klasik Çağatay edebiyatının oluşumuna ve gelişmesine hizmet etmiştir. “

Ali Şir Neváiî’nin Muhâkemetü’l-Lûgateyn (İki Dil Teorisi) adlı eseri, Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu, Türkçe ile Farsça’yı, özellikle de tarihî dilbilimi karşılaştırarak açıklar.

16. yüzyılın başlarında günümüz Pakistan, Hindistan ve Afganistan topraklarında büyük bir Türk devleti kuran Babür Şah, Çağatay şiir ve nesirinden güzel örnekler verir. Babür Şah’ın Vekayi adlı eseri dünya hatırat literatürünün önemli kaynaklarından biridir.

17. yüzyılTürkçe ÇağataycaEbü’l-Gazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türkî ve Şecere-i Terâkime adlı eserleri çok meşhurdur.

Bugün Doğu Türkçesi Batı Türkistan’da modern Özbek Türkçesi ve Doğu Türkistan’da Yeni Uygur Türkçesi ile temsil edilmektedir.

BATI TÜRKÇE

Türkçe, Hazar’ın güneyinden batıya doğru uzanır ve Batı Türkçesi olarak bilinen Azerbaycan (Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan), Anadolu, Adalar, Rumeli, Irak ve Suriye’de konuşulur. Günümüz yazı dilleri tasnifinde Türk Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türk Türkmenleri Batı Türkçesi grubuna girmektedir. Yazılı Türkçenin bu kolu Oğuz lehçesine dayandığından Oğuz grubu olarak da bilinir.

Türkçenin iki ana kolundan biri olan bu yazı dili, 12. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın başlarına kadar kesintisiz olarak devam etmiş ve dünyanın en büyük ve en etkili yazı dili olan Eski Türkçeden sonra oluşmuştur. Türklerin en iyisi. Türkçenin diğer yazı dillerine göre en gelişmiş koludur.

Batı Türkiye bugün; Türkiye Türkiye, Azerbaycan Türkiye, Gagauz Türkiye ve Türk Türkmen olmak üzere dört kolda varlığını sürdürmektedir. Türk Türkmenleri yüzyıllardır Doğu Türklerinin etkisi altında kaldığı için Türk Türkiye’sine Azerbaycan Türkiyesi kadar yakın değildir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Gagavuz Türkçesi edebi bir dil olma yolunda büyük adımlar attı.

Türk Türkiye, Batı Türkiye’nin ana koludur ve tarih boyunca üç döneme ayrılır:

1)Eski Anadolu (Eski Türkiye) Türkiye

13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar Anadolu ve Rumeli’de konuşulan Oğuzca kökenli bir Türk dilidir ve Batı Türkiye’nin ilk dönemini oluşturur.

Eski Türkçe dilbilgisel yapı bakımından kısmen Eski Türkçe’ye bağlı olsa da, Eski Türkçe’ye göre hızlı bir gelişme gösterdiği için bu dönemde yeni gramer biçimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Kuzey ve Doğu Türkiye.

Anadolu’daki siyasi ve sosyal gelişmelere bağlı Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye’nin Selçuklu döneminde, Türk Ortodoks Dönemi veosmanlı türkiyeÜç döneme ayrılabilir: Türkiye geçiş döneminde yok.

Anadolu Selçukluları döneminde bilim dilinin Arapça, resmi dilinin Farsça olması nedeniyle dini ve ahlaki nitelikte ve çoğunlukla halka hitap eden eserler Türkçe yazılmıştır. . Bu eserleri yazarken; Türkçe yazan, millî diline ve kültürüne değer veren bilim adamlarının ve şairlerin koruma ve destekleme tutumu çok etkili olmuştur. Özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in 15 Mayıs 1277’de dell’in yayılmasına yönelik çağrısı, “Bundan böyle divanda, manastırda, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.” Komutlar çok önemlidir.

Selçuklu devletinin dağılmasından sonra ortaya çıkan Anadolu krallıklarında, beylerin Türk ve milli geleneklere de değer vermeleri nedeniyle dil ve edebiyat açısından verimli bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde Selçuklu döneminin bir avuç eserinin aksine yüzlerce eser meydana getirilmiştir.

Çok fazla olmayan bu döneme ait Arapça ve Farsça unsurlar Eski Türkçeden farklılık gösterse de günümüz Türkçesinin de temelini oluşturmaktadır.

b)osmanlı türkiye

Aslında Osmanlı Türkçesi olarak da bilinen Osmanlı Türkçesi, 15. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı devleti sınırları içinde kullanılan yazı diliydi.

Bu dönemin en belirgin özelliği, Arapça ve Farsça gibi yabancı dillerden birçok kelime ve gramer formunun Türkçeye ithal edilmiş olmasıdır. Klasik bir edebiyat ve sanat yaratma anlayışıylatürkçe yazı diliArapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşan neredeyse üç dilli bir dil haline gelmiştir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark her geçen gün artarken, bir yandan konuşulan dil değil yazı dili; karşı tarafta yazılıp konuşulmayan bir dil ortaya çıkıyor.

Halkın diliyle halkla konuşan halk ozanlarının sade Türkçelerinin yanı sıra, yalnızca belirli bir kesimin anlayabileceği, ancak kaygıdan dolayı halkın anlayamadığı ve konuşamadığı unsurlar. sanat yap. , divan şairleri aracılığıyla dile girer. Bu durum 17. yüzyılda zirve yaptı.

Dilde ortaya çıkan bu ikilikten kaynaklanan bu belirsizlik, 17. yüzyılda yerelleşme hareketi ile yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. Bu çözülme 18. yüzyıl boyunca ve Tanzimat’a kadar devam etse de Türkçe, Batı Türkiye’nin üçüncü dönemini oluşturan Türkçe Türkçe’ye kadar birçok yabancı kelime içeren ağır bir dil olarak varlığını sürdürmüştür.

c)türkiye türkiye

Batı Türkiye’nin bugün içinde bulunduğumuz üçüncü dönemiydi. Türk Türkçesi terimi, Türklerin yazı dili olarak anlaşılmakta olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilidir ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ömer Seyfettinve arkadaşlarının (Ziya Gökalp, Ali Canip Metodu, A. Koyuncu) bu dönemin başlangıcı sayılan konuşma dilinden yeni bir yazı dili oluşturma hedefiyle Genç Kalemler dergisinde yayımladıkları bir çalışmadır. Yeni dil makalesindeki bu akımın amacı şudur: “Milli bir edebiyat oluşturmak için her şeyden önce milli dil yazısına sahip olmak gerekir. Bu dil konuşma dilidir,İstanbul, TürkiyeYazılı ve sözlü diller birleştirilirse ancak milli bir edebiyat canlanır. Bunun için yapılması gereken tek şey dilde Türkçe kurallarını geçerli kılmaktır. “Özet öyle.

Türk dilinin sadeleştirilmesinde de önemli bir yere sahip olan Yeni Dil hareketinin uygulanmasında bugüne kadar yürürlükte olan ilkeler uygulanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye aktarılan dil bilgisi kuralları ve bu kurallarla oluşturulan tüm deyimler silinmelidir.
 • Arapça ve Farsçadan dilimize aktarılan kelimelerle yeni oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları Türk dilinin kurallarına göre yapılmalıdır.
 • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki büyük farkı ortadan kaldırmak için yazı dili konuşma diline yaklaştırılmalı, İstanbul’da konuşma yazı dili olmalıdır.
 • Bu ilkelerden hareketle taklit değil, yeni ve milliyetçi bir literatür oluşturulmalıdır.

Bu ilkelere dayanarak, yabancı kural ve kelimelerle hızla çürüyen Türk dili,milli edebiyatGünümüzle birlikte İstanbul ağzına dayalı bir yazı dili olarak gelişmeye devam etmektedir.

“Dil devrimi, Türk Türkçesinin gelişiminde Yeni Dil hareketinden sonra yapılan en kapsamlı çalışmadır. Dil devrimi, dil sorununu, önemi ve gelişme koşulları açısından esnek ve sağlam bir zeminde çözmeyi ve olgunlaştırmayı amaçlayan bir harekettir. 1928’de Latin alfabesinin kabulü ve 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kurulması bu hareketin önemli halkalarıydı. Bu dönemde devletin eli Türklere ulaşmış ve Türkleştirme hareketi devlet desteğiyle yürütülmüştür. Bu hareketin ana hedefleri şunlardır:

1.Yeni Dil Hareketi’nden sonra Türkçede kalan bazı yabancı gramer şekillerini ve kelimeleri ortadan kaldırmak,

2.Dilin milleti birleştiren ve milli kültür içinde bir araya getiren önemli bir varlık olduğu fikrini yaygınlaştırmak,

3.Türk diline, yapısına ve özelliklerine uygun bir geliştirme platformu hazırlamak,

4.Türkçeyi eğitim dili yapmak,

5.Türkçeyi bilim ve kültür dili yapmak,

6.Türkçeyi bir bilim dalı olarak inceleme ve araştırma konusu yapmak,

7.Dile yeni kelimeler katacak kelime türevleri uygulayarak dili bu şekilde zenginleştirin.

Dil devrimi ile birlikte 1940’lı yıllardan itibaren Türkiye’de bir tasfiye hareketine tanık olunmuştur. Bir zamanlar Türk dilinin doğal gelişimini engelleyen bu tasfiyeci hareket artık ivme kaybetmiştir. Ancak bugün Türkiye yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu, Batı kökenli kelimelerin artan kullanımıdır. ”

Azerbaycan Türkçesi

Yazı dilinde Türk Türkçesinden büyük farklılıklar göstermeyen Azerbaycan Türkçesi, 16. yüzyıla kadar Eski Anadolu Türkçesinin bir ağzı olarak varlığını sürdürmüş ve bu yüzyıldan sonra gelişmelerle birlikte bir ağız sunmaktadır. Türkçe Türkçesi Batı dillerinden etkilenirken, bir dönem Sovyet hakimiyeti nedeniyle Azerbaycan Türkçesinin yerini Rusça almış; Güney Azerbaycan, İran ve komşu ilişkileri sınırları içinde bulunduğundan, İran’dan da etkilenmiştir.

Bugün Azerbaycan Türkçesi, bağımsız bir devlet olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nde, İran’ın Güney Azerbaycan’ında ve Sovyetler Birliği’ndeki dağınık Azerbaycan Türkleri arasında yazı dili olarak konuşulmaktadır.

Türkiye hakkında makalelersayfaya dön

Yine de yeterli değil, sorun değil, aşağıdaki sayfamız da ilginizi çekebilir.

 • Türk Dili Gelişim Tarihi Konu Anlatımı (İhsan KIRBAŞ)

Hakkında video eğitimleri türk yazı dilinin tarihi gelişimi

keywords: #dil, #yazi_dili, #turk_yazi_dili, #tarih, #kuzeydogu_turkcesi, #kuzey_turkcesi, #cagatay_turkcesi, #ozbekce, #2013

Programın 21. bölümünde; Türk yazı dilinin tarihi gelişimi konu edilmektedir.

keywords: #eğitimbilişimağı, #eğiticivideo, #kazanımbazlıvideo, #dilveanlatım, #türkdili, #türkdilinintarihigelişimi

Türkçe’nin tarihi gelişimi nasıl olmuştur? Ünlü sözler, ünlü eserler ile bu videoda…

keywords: #22bolum, #yazi_dili, #turk_dili, #tarih, #turk_yazi_dili, #bati_turkcesi, #türkçe

Programın 22. bölümünde; Türk yazı dilinin tarihi gelişimi konu edilmektedir.

keywords: #chiasẻ, #điệnthoạicómáyảnh, #điệnthoạiquayvideo, #miễnphí, #tảilên

TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ – 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI – EĞİTİM TOKAT TV

See more articles in category: faqs

Maybe you are interested

Sale off:

Best post:

Categories